Senaste mötet

Rrk-möte 18 februari 2024

Ännu en gång samlades vi i Missionshuset i Flisby för att bedöma observationer och prata lite om Rrk:s framtid. Samtliga inkomna rapporter godkändes! Tomas Rostedt som vid förra mötet flaggat för avgång bekräftade att han ställer sin plats till förfogande. Vi tackar för alla de år som han ställt upp som ledamot i Rrk! Fortfarande råder oklarhet om Rrk:s framtid. Enligt BirdLife Småland stadgar ska ledamöter väljas till respektive Rrk på några års mandat, men någon sådan rutin finns i dagsläget inte. Med andra ord kör vi på ett tag till, men nu alltså en man kort.

/Samuel Hansson   

Behandlade fynd (PDF)