RRK:s uppdrag

Jönköpings Regionala Rapportkommitté har till uppgift att sammanställa fågelobservationer gjorda i Jönköpings län och bevaka trender i fågelfaunan. Varje år presenteras en skriftlig rapport för hela Småland i nummer 3 av tidskriften Milvus, här på hemsidan publiceras en något mer utförlig version från Jönköpings län.

Ledamöter:

Kontaktperson och sammankallande är Mats Alderus, alderus5907@gmail.com